WGA Eigen Risicodrager

Vorige week heeft u van ons een nieuwsbrief ontvangen waarin werd aangegeven dat het UWV [...]

Geachte relatie,

Vorige week heeft u van ons een nieuwsbrief ontvangen waarin werd aangegeven dat het UWV de WGA-premie met 118% verhoogd per 01-01-2010 tot 0,59%. 

U kunt dit voorkomen door vrijwillig Eigen Risicodrager te worden.U kon dit In eerste instantie doen tot 01-10-2009 .De minimum premie bedraagt bij ons 0,29% van de totale loonsom (afhankelijk van de bedrijfstak), . 

Vandaag is het bericht naar buiten gekomen dat minister Donner, vanwege het gewijzigde economische klimaat, heeft besloten om de opzegtermijn van het eigen risicodragerschap te verlengen naar 1 november 2009 Dit is het moment om nog over te stappen voor 'schone' bedrijven. Gezien het traject dat door de regering (regeerakkoord) is ingezet naar totale privatisering per 2011 zou dit wel eens één van de laatste momenten kunnen zijn waarop een werkgever vrijwillig uit kan stappen.

Van een schoon bedrijf is sprake indien er geen instroom in de huidige WGA heeft plaatsgevonden. Eerdere instroom in de vroegere WAO geldt niet, zo’n bedrijf is dus schoon.

Wilt u gebruik maken van ons aanbod, dan verzoeken wij u om zsm contact met ons op te nemen zodat we voor 01-11-2009 de aanvraag bij de Belastingdienst kunnen indienen.